CƠ SỞ THIẾT BỊ PCCC Địa chỉ: 294 Quốc lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. HCM Phone: 028 6656 6422 Mobile: 0986 099 519 Email: hoangquanphat@gmail.com Website: http://cosothietbipccc.com Số GPKD: 0309354678
Mô tả sản phẩm

Bảng nội quy trong PCCC ghi chú các nội dung cần đảm bảo trong quá trình kinh doanh sản xuất sinh hoạt hàng ngày: 

Ghi lại các điều cấm trong hoạt động sản xuất cũng như một số quy định cần thực hiện đúng để đảm bảo an toàn PCCC.